|     HOME     |   over DE WAKKERE BURGER   |    CONTACT   |

 

Schijnkandidaten: stemmentrekkers zonder ambitie om te zetelen

7 juli 2010 - Aan de federale verkiezingen van juni 2010 namen opnieuw heel wat politici deel die, eens verkozen,  toch de eed niet zouden afleggen in het parlement. Hun rol was puur strategisch: kiezers naar hun partijlijst lokken. Deze analyse schets de omvang van deze betwiste praktijk: 1.600.000 verloren naamstemmen. Voor De Wakkere Burger is het duidelijk: wie verkozen is, moet zetelen!

 

 

Analyse

Wie duiden wij in dit overzicht aan als schijnkandidaat? Al wie op 13  juni 2010 verkozen was en zich onmiddellijk liet opvolgen, noteren wij als schijnkandidaat. De vervanging van een verkozen parlementslid dat minister wordt, tellen we niet mee. Al beseffen we dat ook dit voor heel wat discussie kan zorgen. Dat is zeker zo wanneer een lid van de Vlaamse regering, even ontslag neemt om de eed af te leggen in Kamer of Senaat, om snel weer te gaan zetelen in die regionale regering. Denken we maar aan de "hink-stap-en-weer-terug-sprong" van de Vlaamse ministers Muyters en Bourgeois.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat telde De Wakkere Burger 11 Vlaamse kandidaten die onmiddellijk aan hun mandaat verzaakten. Opvallend: Daarbij telden we ook 5 lijsttrekkers van partijen.  Op een totaal van 123  Vlaamse rechtstreeks verkozen leden in beide parlementen betekent 11 toch bijna één op tien (9 %).  Daarnaast gaven ook nog 2 opvolgers van deze schijnkandidaten deze zetel onmiddellijk door.

Bescheiden electoraal draagvlak

We tellen in totaal dus 13 schijnkandidaten bij de federale verkiezingen van 2010. Deze zetelcarrousel van schijnkandidaten en opvolgers zorgt op een manier voor een niet onbelangrijk democratisch deficit. In Kamer en Senaat zullen opvolgers zetelen met een opvallend minder stemmen - parlementsleden met een eerder bescheiden electorale legitimiteit.

De 6 schijnkandidaten in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waren samen goed voor 171.699 voorkeurstemmen. Hun opvolgers kregen er samen slechts 59.048 achter hun naam. Dat is slechts iets meer dan een derde van de effectieve kandidaten.  

 

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

 

BELET Ivo (CD&V)

25.874

> VANDEURZEN Jo

>> > KINDERMANS Gerald

29.641

11.176

Lijstduwer BELET blijft in het Europees Parlement

Opvolger VANDEURZEN blijft Vlaams minister.

 

BREPOELS Frieda (N-VA)

43.729

> WOUTERS Veerle

9.268

Lijsttrekker BREPOELS blijft in het Europees Parlement

 

JANSSENS Patrick (SPa)

32.104

> GEERTS DAVID

7.900

JANSSENS, tweede op de lijst, blijft in het Vlaams Parlement

 

LIETEN Ingrid (SPa)

23.205

> KITIR Meryame

12.725

Lijsttrekker LIETEN blijft Vlaams minister

 

PEUMANS Jan (N-VA)

31.180

> LUYKX Peter

11.816

Lijstduwer PEUMANS blijft voorzitter van het Vlaams Parlement

 

VAN DIJCK Kris (N-VA)

15.607

> WOLLANTS Bert

6.163

Lijstduwer VAN DIJCK blijft in Vlaams Parlement

De 5 schijnkandidaten in de Senaat waren samen goed voor 1.432.916 voorkeurstemmen. Hun opvolgers kregen er samen slechts 129.789 achter hun naam. Dat is nog minder dan een tiende  van de effectieve kandidaten. Zelfs wanneer we de scores van Bart De Wever (N-VA) en Helga Stevens (N-VA) niet meetellen (die zich nu laten vervangen, maar later terugkeren als gemeenschapssenator), tellen de schijnkandidaten voor de Senaat bijna 500.000 stemmen meer dan hun opvolgers.  

 

SENAAT

 

DEWINTER Filip (VB)

200.024

> BUYSSE Yves

18.634

Lijsttrekker DEWINTER blijft in het Vlaams Parlement

 

DE WEVER Bart (N-VA) *

785.776

> DE GROOTE Patrick

33.008

Lijsttrekker DEWEVER blijft in het Vlaams Parlement, maar keert terug naar de Senaat als gemeenschapssenator (!)

 

STERCKX Dirk (Open VLD)

55.676

> TAELMAN Martine

25.119

Lijstduwer STERCKX blijft in het Europees Parlement

 

STEVENS Helga (N-VA) *

68.900

> HOMANS Liesbeth

>>> BOGAERT Frank

25.536

17.272

STEVENS, tweede op de lijst, blijft in het Vlaams Parlement, maar keert terug naar de Senaat als gemeenschapssenator (!)

 

THYSSEN Marianne (CD&V)

322.540

> CLAES Dirk

35.756

Lijsttrekker THYSSEN blijft in het Europees Parlement

 

(*) Bart De Wever en Helga Stevens (beiden N-VA) noteren wij ook als schijnkandidaten. Zij zijn verkozen bij de federale verkiezingen, maar legden de eed niet af en laten zich opvolgen omdat ze hun Vlaams mandaat benutten om terug te keren naar de Senaat. Zij zullen vanuit het Vlaams Parlement worden afgevaardigd als gemeenschapssenator .  

Op 13 juni 2010 betekenden alle schijnkandidaturen op Vlaamse lijsten een verspilling van maar liefst 1.604.615 voorkeurstemmen !!!

Ter vergelijking: Bij de vorige federale verkiezingen van 2007 verzaakten 17 schijnkandidaten onmiddellijk aan hun mandaat - samen goed voor bijna 830.000 voorkeursstemmen. 

Verschillen tussen partijen

De grote winnaar van de verkiezingen, N-VA, wint ook het nevenklassement van de meeste schijnkandidaten. Bij de N-VA verzaakten 6 kandidaten en/of opvolgers onmiddellijk aan hun  nieuwe mandaat. Daarna volgen CD&V (3), SP.a (2), Open VLD (1) en Vlaams Belang (1).

Nog één weetje: Schijnkandidaten bleken bij deze stembusgang een opvallend Limburgs fenomeen. Van de 7 schijnkandidaten op Kamerlijsten kwamen er maar liefst 5 uit de kieskring Limburg.  

 

(c) 2010 De Wakkere Burger vzw

.